O nama

Zagreb City Hotels se primarno bavi razvojem i upravljanjem hotelima. Društvo u svom portfelju ima 3 hotela pod Hilton brendom (DoubleTree by Hilton, Canopy by Hilton, Hilton Garden Inn) i kao partner hotelske kompanije Hilton u Republici Hrvatskoj imamo tendenciju daljnjeg rasta i razvoja.

U sinergiji s hotelijerstvom, kao primarnom djelatnošću, društvo je razvilo dodatne djelatnosti na području upravljanja i održavanja nekretnina (facility management) i edukacije i usavršavanja kadra u turizmu.


Josipa Jutt Ferlan, mag.oec.
CEO
Vodeća osoba Društva s 20 godišnjom uspješnom karijerom u turizmu i međunarodnom hotelijerstvu. Usmjerena je na strateški razvoj, s naglaskom na tržišno pozicioniranje postojećih operativnih objekata u portfelju, akvizicije i restrukturiranje novih, uz primjenu alata kojima se postižu multiplikativni učinci za sveubuhvatan razvoj Društva.

Ivan Gašpert, mag.oec.
Direktor korporativne prodaje i marketinga

Profesionalni menadžer s akademskom naobrazbom iz područja ekonomije i turizma.
Više od 12 godina radnog iskustva u prodaji i marketingu za međunarodne hotelske brendove.


Bono Marjanović, struč.spec.oec.
Direktor sektora poslovne podrške i poslovne sigurnosti te društva facility menadžmenta

Sportski rekreativac koji duh sporta prenosi i u poslovno okruženje: obožava izazove, afirmativno natjecanje, timski rad iznad svega i – pobjedu, naravno. Svoj uspjeh temelji na iskustvima stečenim dugogodišnjim radom u sustavu državne administracije, u segmentu poslova sigurnosti, koja već desetljeće nadograđuje i usavršava u poslovnom okruženju. Svoja znanja prenosi generacijama studenata Sveučilišta VERN.

Nikola Bilan, mag.oec.
Financial Director CFO

Profesionalno iskustvo u računovodstvu i financijama nekoliko međunarodnih  kompanija. Od 2008. godine profesionalno iskustvo u financijskim odjelima međunarodnih kompanija hotelskog poslovanja u segmentima investiranja i izgradnje hotelskih objekata, te operativnom poslovanju.

 

Osnovni podaci o društvu

 

Naziv: Zagreb City Hotels d.o.o.
Sjedište: Ulica grada Vukovara 269a, Zagreb, Hrvatska
OIB: 97128502425
Mjesto upisa u trgovački sud i broj upisa: Trgovački sud u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 080789544 
IBAN i naziv poslovne banake: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR4724020061100855092
Temeljni kapital: 27.539.600,00 uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Josipa Jutt Ferlan
Br. Tel.: +385 1 6042 757
e-mail: info@zagrebcityhotels.hr
Web: www.zagrebcityhotels.hr